Rekomendasi

Tebusan

Syaikh Abu al-Abbas Ahmad al-Qasthalani qs. berkata: “Aku mendengar

Berbagai Thariqat

Sejarah Tarekat Rifa’iyah

Dalam agama Islam, banyak sekali aliran keagamaan yang berkembang, baik dalam bidang ilmu kalam (teologi) atau akidah, fikih, tasawuf, maupun lainnya. Dibandingkan bidang teologi dan

Adab

Adab-Adab bagi Salik

Berikut ini adab² bagi penuntut ilmu (salik) yg disarikan dari kitab Al Mu’lim fi Adabil Mu’allim wal Muta’allim karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdil

Doa

Kurun 15: Doa YM. Ayahanda Guru

DOA YM. AYAHANDA GURU: “Ya Allah, kami memasuki Kurun 15 yg lebih mendalam. Ya Allah, bukakanlah hati sanubari kami hijrah dari segala sifat² kami yg

Salawat

Hubungan Istighfar Dengan Shalawat

Mengapa dalam praktik sufi, senantiasa ada dzikir Istighfar dan Shalawat Nabi Saw dalam setiap wirid-wiridnya? Hubungan Istighfar dan Shalawat, ibarat dua keping mata uang. Sebab orang

Kewalian

Wali Allah dan Tanda-tandanya

Syaikh Abu Yazid al-Busthami mengatakan: “Para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di bumi-Nya dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Mereka itu terkurung pada

Adab

Pentingnya Adab dalam Beribadah

Setiap ibadah yg tidak dibarengi dengan adab (kesopanan), maka ibadah itu sedikit sekali manfaatnya. Sementara para Masyayikh Sufi telah bersepakat, bahwa seorang hamba dengan ibadahnya

Adab

Hakikat Adab dalam Tasawuf

Allah SWT berfirman: “Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. (QS. An-Najm: 17). Dikatakan bahwa ayat ini berarti, “Nabi melaksanakan

Tasawuf

Al-Fana dan al-Baqa

Syaikh Abu Yazid al-Busthami adalah tokoh sufi pertama yang memperkenalkan konsep al-fana dan al-baqa serta konsep ittihad. Fana adalah sirnanya segala sesuatu selain Allah dari pandangan seorang

Silakan muat-ulang halaman.
Copy link
Powered by Social Snap