Rekomendasi

Ensiklopedia

Rabithah

Melakukan rabithah mursyid sangat utama bahkan lebih utama daripada dzikir itu sendiri, karena melibatkan pengendalian pikiran & seorang kepada gambaran seorang syaikh (tasawwur al-syaikh) atau

Thariqat

Salah Satu Pesan Tarekat

Salah satu peran tarekat itu adalah menjaga hati agar terus-menerus selalu mengingat Allah Ta’ala.. Antara waktu subuh sampai dhuhur, dhuhur sampai ashar, ashar sampai maghrib,

Tasawuf

Sukma Nurani dan Sukma Dzulmani

Menurut para sufi, manusia adalah mahluk Allah yang paling sempurna di dunia ini. Hal ini, seperti yang dikatakan Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, manusia bukan saja

Ensiklopedia

Adab

Adab adalah tata krama spiritual, kesantunan tulus. Adab menyiratkan keikhlasan dan itu menyiratkan kerendahan-hati. Sebab jika seseorang menyadari kesantunan-kesantunannya sendiri maka ia dimotivasi nafs keakuannya maka ekspresinya

Kisah

Tebusan

Syaikh Abu al-Abbas Ahmad al-Qasthalani qs. berkata: “Aku mendengar Syaikh Abu Abdillah al-Qarsyi berkata: “Aku mendengar Syaikh Abu Yazid al-Qurthubi berkata dalam sebagian atsar: “Barang

Lainnya

Plato: Wali Qutub di Zamannya

Aku bertemu Aflatun (Platon), orang yang dituduh kafir oleh kalangan literalis. Aku melihat dia berada di dunia lain yang diliputi cahaya dan keindahan. Aku tidak

Biografi

Husain bin Manshur al-Hallaj

Abad ketiga hijriyah adalah abad yang paling monumental dalam sejarah teologi dan tasawuf. Lantaran, pada abad itu cahaya Sufi benar-benar bersinar terang. Para Sufi seperti

Tasawuf

Kesiapan Menerima Pancaran Cahaya

Datangnya anugerah itu menurut kadar kesiapan jiwa, sedangkan pancaran cahaya-Nya menurut kadar kebeningan rahasia jiwa. Anugerah, berupa pahala dan ma’rifat serta yang lainnya, sesungguhnya tergantung

Silakan muat-ulang halaman.
Copy link
Powered by Social Snap