13. Membaca Al-Qur’an Dengan Memahami Maknanya (Tadabbur)

Dlm Risalatul Mu’awanah:

13. Membaca Al-Qur’an Dengan Memahami Maknanya (Tadabbur)

(وعليك) -إذا تلوت- بالتدبر والفهم،
واستعن على ذلك بالترتيل والترسل وأحضر في قلبك عظمة المتكلم سبحانه، وأنك بين يديه تقرأ عليه كتابه الذي أمرك فيه ونهاك ووعظك ووصاك، وكن عند قراءة آيات التوحيد والتمجيد ممتلئاً بالإجلال والتعظيم، وعند قراءة آيات الوعد والوعيد ممتلئاً بالرغب والرهب، وعند قراءة آيات الأوامر والزواجر شاكراً معترفاً بالتقصير أو مستغفراً عازماً على التشمير.

Pada saatnya hendaklah engkau merenungi dan memahami maknanya dan disertai pula dengan ketartilan. Hadirkan dalam hatimu keagungan penuturnya yg Maha Suci dan di dalam Al-Qur’an lah Allah memerintah, melarang, menasihati dan berwasiat kepadamu.

Saat engkau membaca ayat yg berisi ke-Esa-an dan keagungan-Nya, penuhilah hatimu dengan keagungan dan kebesaran-Nya pula, pada ayat yg berhubungan dengan janji dan ancaman-Nya, penuhilah hatimu dengan kegembiraan dan rasa takut. Sedangkan pada ayat yg mengandung perintah dan larangan-Nya, bersyukur dan sadarilah kekuranganmu dalam beribadah serta mohonlah ampun kepada-Nya, dan bulatkan tekadmu untuk selalu taat kepada-Nya.

(واعلم) أن القرآن هو البحر المحيط، ومنه تستخرج جواهر العلوم ونفائس الفهوم، ومن فتح له طريق الفهم فيه من المؤمنين دام فتحه وتم نوره واتسع علمه وصار لا يمل من قراءته ليلاً ولا نهاراً، لأنه قد وجد فيه مقصوده وظفر منه بمطلوبه وهذه صفة المريد الصادق.

قال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد.

Ketahuilah, bahwa Al-Qur`an itu bagaikan lautan yg luas. Ia pun mampu mengeluarkan mutiara ilmu dan beberapa pengertian berharga, bahkan dengan membaca Al-Qur`an lah seseorang dapat terbuka kepahamannya sehingga mampu memahami sesuatu dan lebih sempurna nurnya serta bertambah luas ilmunya. Dan tak ada rasa jemu dalam membacanya siang dan malam. Dan dengan maksud dan tujuannya. Tanpa rasa jemu dan bosan, itulah sifat sejati orang yg cinta pada akhirat.

Syaikh Abu Madyan ra. berkata:
“Seseorang tidak dikatakan murid sejati sebelum ia memperoleh segala yg ia inginkan dengan perantaraan Al-Qur`an.”

Mulai perjalanan Tasawuf Anda sekarang.

Dengan panduan Guru Sufi (Murysid) di atas Jalan (Tarekat) Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

PENGENALAN

KONTAK PERSON

Abangda Teguh
Baitul Fatih, Sidoarjo

Abangda Fariz
Baitul Malik, Depok

Indeks

Risalatul Mu'awanah

Mulai perjalanan Tasawuf Anda sekarang.

Dengan panduan Guru Sufi (Murysid) di atas Jalan (Tarekat) Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

PENGENALAN

KONTAK PERSON

Abangda Teguh
Baitul Fatih, Sidoarjo

Abangda Fariz
Baitul Malik, Depok