18. Nama-Nama Tarekat Sedunia

Tarekat sangat banyak jumlahnya. Mari kita mengenal mereka secara mendalam. Namun terlebih dahulu, lihat dan baca dulu seratusan nama tarekat di bawah ini. Penjelasan lebih lanjut hadir di ngaji berikutnya
 1. Tarekat al-Ibâhiyyah
 2. Tarekat al-ittihâdiyyah
 3. Tarekat al-Ahmadiyyah atau Badawiyah: Tarekat syaikh Badawi, (w. 1276 M), mempunyai beberapa cabang, yaitu :
 • Tarekat as-Syannawiyyah
 • Tarekat al-Marâziqah
 • Tarekat al-Kannâsiyyah
 • Tarekat al-Inbâbiyyah
 • Tarekat al-Humûdiyyah
 • Tarekat al-Munâfiyyah
 • Tarekat as-Salamiyyah
 • Tarekat al-Halbiyyah
 • Tarekat az-Zâhidiyyah
 • Tarekat as-Syu’aibiyyah
 • Tarekat at-Tasqiyâniyah
 • Tarekat al-‘Arabiyyah
 • Tarekat as-Sathuwihiyyah
 • Tarekat al-Bandâriyyah
 • Tarekat al-Musallimiyyah atau Tarekat Sarnabalillah
 • Dan Tarekat Bayumiyyah.
 1. Tarekat al-Idrisiyyah: cabang dari Tarekat al-Khâdhirîyah daeRAh ‘Ashir
 2. Tarekat al-Adhamiyyah: dinisbatkan pada Syaikh IbRAhim bin Adham
 3. Tarekat al-Isma’îliyyah: Tarekat  daeRAh Qordofah
 4. Tarekat al-Isyrâqîyyah: mengikuti Tarekat  SuhRAwardiyah al-Halbî, nama lengkapnya Syihabuddin Yahya bin Habsyi bin Amirqi as-SuhRAwardi al-îsyrâqîyyah dijuluki as-Suhrâwardi al-Maqtul.
 5. Tarekat al-AsRAfiyyah: cabang dari tarekat Syadziliyah di turki (Abdullah ar-Rumi)
 6. Tarekat al-I’ti basyiyyah: cabang dari tarekat Khalwatiyah
 7. Tarekat ightisyâsyiyyah: cabang dari tarekat Kubrâwiyah di Khurosan
 8. Tarekat Akbariyyah: Tarekat  Hâtimiyyah
 9. Tarekat ‘Amirul Ghunyah: cabang Hâtimiyah dari Tarekat  Idrisiyyah
 10. Tarekat al-Ummi Sananiyyah: Tarekat  Sananiyyah
 11. Tarekat al-Awyasiyyah: dinisbatkan kepada Uwais al-Qorni
 12. Tarekat al-Bâbâiyyah
 13. Tarekat al-Buhuriyyah
 14. Tarekat al-Burâqiyyah
 15. Tarekat al-Burhaniyyah atau Tarekat  al-Burhamiyyah atau Dasuqiyah, cabangnya tarekat al-Sahawiyah dan tarekat al-Syarâbanah
 16. Tarekat al-Basthâmiyyah atau al-Thaifuriyyah: dinisbatkn pada syaikh Abi Yazid Thaifur al-Busthami
 17. Tarekat al-Bakriyyah: dari mesir cabangnya Tarekat  al-Qâdiriyah dan Tarekat  al-Khalwatiyyah
 18. Tarekat al-Bukâiyyah: keturunan sudan berbasis Qâdiriyah, dan memiliki dua cabang yaitu Fadhliyah dan Saidiyah al-Banawah cabang dari tarekat al-Qâdiriyah
 19. Tarekat al-Bunuhiyah: tarekat Maghribiyah (maroko)
 20. Tarekat al-Bairiyah: tarekat dari jalan Qiliqiyah
 21. Tarekat al-Bairuhajat: tarekat Afghoniyah dari pengikut al-Anshori al-Harowi
 22. Tarekat al-Byromiyah: pendirinya adalah haji Byrom keturunan Turki dari tarekat al-Shafawiyah, terpecah menjadi:
 • al-Hamzawiyah
 • al-Syaikhiyah
 • al-Hammatiyah
 1. Tarekat al-Bayumiyah: cabang dari al-Ahmadiyah
 2. Tarekat al-Bataiyyah: tarekat Tunisiyah maroko
 3. Tarekat al-Tijaniyah: tarekat jazariyah maghribiyah tersebar hingga ke sudan
 4. Tarekat al-Tasyasyatiyah: tarekat india, afganistan
 5. Tarekat al-Jabawiyah: tarekat al-Sa’diyah
 6. Tarekat al-Jarahiyah: cabang turki dari tarekat al-Khalwatiyah
 7. Tarekat al-Jazuliyah: cabang tarekat al-Syadziliyah, diantaranya adalah cabang:
 • al-Darqowah
 • al-Hammadasyah
 • al-AiSAWiyah
 • al-Syarqowah
 • al-Thaibiyah
 1. Tarekat al-Jalalah: cabang tarekat al-Qâdiriyah dalam maghrib maroko
 2. Tarekat al-Jalaliyah al-Najariyah: cabang tarekat al-Suhrâwardiyah, daeRAh india dinisbatkan kepada syaikh Makhdum Jihaniyan, w. 1383 M.)
 3. Tarekat al-Jamaliyah: cabang farisy dari tarekat al-Sahrurodiyah, pendirinya adalah ardestani (alm) keturunan ke-15 masehi. Dan juga tarekat al-Jamaliyah yaitu tarekat Turki yang bertempat di Istanbul
 4. Tarekat al-Jalwatiyah: cabang Turki shofwiyah, cabangnya adalah:
 • tarekat al-Hasyimiyah
 • al-Rusyaniyah (Kalsyaniyah)
 • al-Fana’iyah
 • al-Hudza’iyah dinisabtkan kepada syaikh Junaid
 1. Tarekat al-Junaidiyah: keturunan Junaidi dan cabangnya adalah:
 • tarekat al-Khawajikan
 • al-Kubrâwiyah
 • al-Qâdiriyah
 1. Tarekat al-Hatimiyah: keturunan ibnu arâby (Akbariyah)
 2. Tarekat al-Habibiyah: cabang dari tarekat al-Syadiliyah
 3. Tarekat al-Haririyah: cabang dari Tarekat ar-Rifaiyyah
 4. Tarekat al-Hafnawiyah: cabang dari tarekat al-Khalwatiyah (wafat 1767 M.)
 5. Tarekat al-Hakimiyah: dinisbatkan kepada imam hakim at-Tîrmîdzi
 6. Tarekat al-Hallajiyah: dinisbatkan kepada al-Hallaj
 7. Tarekat al-Hamadasyiyah: cabang maghroby dari tarekat al-Jazulawiyah yang mempunyai cabang:
 • tarekat al-Daghwaghiyah
 • tarekat al-Shadaqiyah
 • tarekat al-RAbahiyah
 • tarekat al-Qasimiyah
 1. Tarekat al-Hamzawiyah: gabungan tarekat dari tarekat al-BiRAmiyah dan tarekat al-Malamiyah
 2. Tarekat al-Hanshaliyah: tarekat bangsa maghRAbiyah (Maroko)
 3. Tarekat al-Haidariyah: cabang dari tarekat al-Qondariyah (Paris atau PRAncis)
 4. Tarekat al-Khâdiriyah atau Khidriyah: tarekat yang dinisbatkan pada ibnu Dabbagh, cabangnya:
 • al-Murghaniyyah
 • al-Idrisiyyah
 • al-Sanusiyyah.
 1. Tarekat al-KhaiRAziyah: dinisbatkan pada Abi Sa’id al-Khiroz
 2. Tarekat al-Khafifiyah: Ibnu Khofif as-Syirozi
 3. Tarekat al-Khafiyah: nama laqab dari tarekat an-Naqsyabandiyah di negara china dan Turkistan.
 4. Tarekat al-Khalwatiyyah: cabang tarekat Suhrowardiyyah di kurosan (IRAn) cabang yang di turki adalah:
 • Sarâhiyah Ightibasyiyah as-Sayaqiyah
 • al-Niy aziyah
 • al-Sunbûliyah
 • al-Syamsiyyah
 • al-Kalfaniyyah
 • as-Syuja’iyah

cabang di Mesir adalah:

 • al-Dha’ifiyyah
 • al-Hafnuwiyyah
 • as-Saba’iyah
 • as-Shawiyah
 • ad-Dardiyah
 • al-mughsiyah
 • an-Naubah
 • al-Hîjaz
 • al-Khalîlyyah, di Tunisia
 • al-Khumûsiyyah al-Khawâjâkân di IRAn merupakan cabang Tarekat al-Junaidi, di daeRAh Turkinistan disebut al-Yusûwiyah dinisbatkan pada syaikh Yusuf al-Hamdzânî
 • ad-Darqâwah cabang Tarekat al-Jazûliyyah, Tarekat ad-Darqawah memiliki cabang:
 • al-Bauzîdiyah al-Kitâniyyah
 • al-hîrâqiyyah
 1. Tarekat al-Khilyaliyah
 2. Tarekat al-Khumusiyah
 3. Tarekat al-Khâwajakân
 4. Tarekat al-Khowâthoriyyah
 5. Tarekat al-Dardiriyah
 6. Tarekat al-Darqowah
 7. Tarekat ad-Dasuqiyah: Burhaniyah
 8. Tarekat ad-Dahriyah: berkembang di negara Yaman, China dan Turki
 9. Tarekat ad-Dahabiyah: sebutan tarekat al-Kubrowiyah di Paris atau PRAncis
 10. Tarekat ar-Rohhâliyyah
 11. Tarekat ar-Rohmâniyyah: cabang kholwatî.
 12. Tarekat ar-RosûliSyâhiyyah di India
 13. Tarekat ar-RAsyidiyah: cabang tarekat al-Yusufiyyah.
 14. Tarekat ar-Rifa’iyyah: cabang dari Tarekat ini adalah:
 • Tarekat as-Suriyah
 • al-Haririyah
 • as-Sa’diyah
 • as-Siyadiyah

sedangkan di mesir cabangnya bernama:

 • Tarekat al-Baziyah
 • al-Malikiyah
 • Tarekat al-Habibiyah.
 1. Tarekat ar-Rukniyah: cabang dari tarekat al-KubRawiyah berkembang di IRAq dinisbatkan kepada (‘ala’ ad-Daulah as-Samnani (w. 1336 M))
 2. Tarekat ar-RAusyiniyah: cabang tarekat Khalwatiyyah berkembang di Mesir dan Turqi, dinisbatkan pada Syaikh al-Kalsyâni 1553 M (cabang Tarekat as-SuhRAwardiyah).
 3. Tarekat ar-Rumiyah atau Tarekat Asrofiyyah
 4. Tarekat az-Zarruqiyah: cabang iRAn dari tarekat as-Syadzili dinisbatkan pada Syaikh Zaruq
 5. Tarekat az-Ziyaniyah: cabang maghrobi dari tarekat as-Syadzili
 6. Tarekat az-Zainiyah: cabang tarekat as-Suhrowardiyyah di turki
 7. Tarekat as-Sâlimiya atau Sahliyah
 8. Tarekat as-Sab’îniyah: tarekat yang dinisbatkan kepada Ibnu Sab’in
 9. Tarekat as-Siqthiyah: Tarekat yang dinisbatkan kepada Sari as-Siqthi (w. 867 M)) di turki
 10. Tarekat as-Salâmiyah atau Tarekat ‘Arûsiyah
 11. Tarekat as-Sulthâniyah: turkinistaniyah
 12. Tarekat as-Samâniyah: cabang tarekat as-Syadzili dinisbatkan kepada Muhammad Abdul Karim as-Samani al-Madani
 13. Tarekat as-Sunbuliyah: cabang tarekat Khalwatiyah di turki
 14. Tarekat as-Sannan Ummiyah: di turki
 15. Tarekat as-Sananiyah: di tunis
 16. Tarekat as-Sanusiyah: di libya
 17. Tarekat as-Suhrowardiyyah: dinisbatkan kepada Abdul Qohir as-Suhrowardi disebut juga Siddîqiyah berdasarkan nama Abu Bakar as-Siddiq dan memiliki cabang yaitu:
 • Jalâliyah
 • Jamaliyah
 • Khalwatiyah
 • RAusyaniyah
 • Shofwiyah
 • Zainiyah
 1. Tarekat as-Sahliyah: dinisabtkan kepada syaikh Sahal at-Tastari
 2. Tarekat as-Suhailiyah: cabang tarekat jazair as-Syadzili
 3. Tarekat as-Sayâriyah: dinisbatkan kepada syaikh Abil Abbas as-Sayari
 4. Tarekat as-Syadziliyah: cabangnya adalah:
 • al-Habîbiyah
 • al-Karzâziyah
 • an-Nasyiriyah
 • as-Syaikhiyah
 • Syahiliyah
 • al-Yusufiyah
 • az-Zaruqiyah
 • az-Ziyaniyah
 • al-Bakriyah
 • al-Khowathiriyah
 • al-Jauhariyah
 • al-Makkiyah
 • al-Hasyimiyah
 • al-Samaniyah
 • al-‘Afifiyah
 • al-Qâsimiyah
 • al-‘Arûsiyah
 • al-Handusyiyah
 • al-Qâwujiyyah.
 1. Tarekat as-Syarqawah: cabang maghrob dari tarekat al-Jazuliyah
 2. Tarekat as-Syarqâwiyah: tarekat al-Khalwatiyah
 3. Tarekat as-Syatthâriyyah: dinisbatkan kepada syaikh abdullah as-Syaththar (w. 1415 M))
 4. Tarekat as-Sya’baniyah: cabang Tarekat Kholwatiyah
 5. Tarekat as-Syaudziyah: cabang Tarekat sab’îniyah di turki
 6. Tarekat at-Thâlibiyah atau Maghribiyah
 7. Tarekat al-‘Arûsiyah: cabang Tarekat Qâdiriyah
 8. Tarekat al-‘Azûziyah: di tunis
 9. Tarekat al-‘Asyîqiyyah: adalah Tarekat syathâriyyah di india dan dinisbatkan kepada Abu Yazid al-‘Isyqi
 10. Tarekat al-‘Alwaniyah
 11. Tarekat al-‘Alâwiyah: di nisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib
 12. Tarekat al-‘Awamiriyah: Berada di Tunisiah
 13. Tarekat al-‘Idrusiyah: Berada di Yaman
 14. Tarekat al-Ghazâliyah: Berada di MadRasah al-Ghazâliyah
 15. Tarekat al-Ghautsiyah: cabang Tarekat syathariyah di india
 16. Tarekat Firdausiyyah: cabang Tarekat Kubrâwiyyah di india
 17. Tarekat Qâdiriyah: dinisbatkan kepada ‘Abdul Qâdir Jailani dan mempunyai cabang di yaman dan somali:
 • Alyafi’iyah
 • Masyari’iyah
 • ‘Arabiyah,
 • dan di india :
 • al-Banawah
 • al-Karzamar,
 • dan di anâdul :
 • al-AsyRAfiyah
 • Hindiyah
 • al-Khalusiyah
 • Nabalasiyah
 • Rumiyah
 • Waslaniyah
 • dan di mesir :
 • al-FaRAdhiyah
 • Qasimiyah
 • dan di maghribi :
 • ‘Amariyah
 • ‘Arusyiyah
 • Bau’iliyah
 • al-Jalalah
 • al-Bukaiyah
 1. Tarekat al-Qorrâ’iyyah: berada di tunis.
 2. Tarekat al-Qusyairiyyah: dinisbatkan kepada Imam Qusyairî.
 3. Tarekat al-Qoshâriyyah: dinisbatkan kepada Khamdûn al-Qoshâr dan nama dari Tarekatnya yaitu malamatiyah.
 4. Tarekat al-Qolandariyyah: berada di paris.
 5. Tarekat al-Qunyawiyyah
 6. Tarekat al-Kubrâwiyah: merupakan cabang Tarekat dari Junaidiyah, cabang-cabangnya yaitu:
 • al-‘Idrusiyah
 • al-Hamdaniyah
 • al-Ightisaiyah
 • an-Nur Bakhsyiyah
 • an-Nuriyati
 • ar-Rukniyah.
 1. Tarekat al-Karzuniyah: cabang Tarekat al-Khafifiyah
 2. Tarekat al-Karzariyah
 3. Tarekat al-Matbuliyah: dinisbatkan kepada syaikh IbRAhim al-Matlubi
 4. Tarekat al-Muhâsabah: dinisbatkan kepada syaikh Hârits al-Muhâsibî.
 5. Tarekat al-Muhammadiyah: dinisbatkan kepada nabi Muhammad yang pertama menggunakan nama ini adalah Ali al-Khowas dan Abdul Wahhab as-Sya’roni
 6. Tarekat al-Madâriyah: berada di hindia.
 7. Tarekat al-Madâniyah: nama awal Imam Syadziliyah.
 8. Tarekat al-MuRAdiyah: berada di turki.
 9. Tarekat al-Murâzaqâh: cabang dari Tarekat al-Ahmadiyah.
 10. Tarekat al-Masyisyiah: dinisbatkan kepada Ibnu Masyis.
 11. Tarekat al-Mishriyah: an-Niazayiah cabang dari Tarekat Jalwatiyah.
 12. Tarekat al-Muthâwa’ah: al-Ahmadiyah.
 13. Tarekat al-MaghRAbiyah: Tarekat berkembang di maghrib yang diikuti oleh murid-murid, penyair paris
 14. Tarekat al-Malamiyah: berada di KhaRasan.
 15. Tarekat al-Malamatiyah: al-Hamzawiyah cabang Tarekat al-BiRAmiyah di turki.
 16. Tarekat al-Manshuriyyah: berada di al-Halajiyah.
 17. Tarekat al-Maulawiyyah: dinisbatkan kepada Jalaluddin ar-Rumiy, cabangnya al-Bustansyiniyah wal Irsyadiyah.
 18. Tarekat an-Ni’matulliyyah: Tarekat syi’ah di kota Kurman paris yang bersumber dari Tarekat Qâdiriyyah al-Yafi’iyah.
 19. Tarekat an-Naqsyabandiyah: berada di Turkistan dari Thaifuriyah
 20. Tarekat al-Khalidiyah: Tarekat an-Naqsyabandiyah dinisbatkan kepada Khalid an-Naqsyabandi.
 21. Tarekat an-Nuruddiniyah: berada di JaRAkhiyah yang dinisbatkan kepada Tarekat ad-Diniyah.
 22. Tarekat an-Nuriyah: yang dinisbatkan kepada Abi Khasin an-Nuri.
 23. Tarekat an-Niyazziyah: cabang dari Tarekat Jalwatiyah di turki.
 24. Tarekat al-Haddarah: berada di al-Maghrib.
 25. Tarekat al-Warits ‘Alisyahiyah: berada di hindia.
 26. Tarekat al-Yusuyah: cabang dari Khawajakan diTurkistan.
 27. Tarekat Yunusiyah: dinisbatkan kepada syaikh asy-Sibaniy, (1222M).
 28. Tarekat al-Haddaiyah: dinisbatkan kepada syaikh Imam al-Haddâd
 29. Tarekat Jistiyah atau Histiyah: dinisbatkan kepada Mu’inuddin al-Jisti
 30. Tarekat Umâriyah
 31. Tarekat Utsmaniyah
 32. Tarekat al-Abbasiyah
 33. Tarekat az-Zainabiyah
 34. Tarekat Qâdiriyah an-Naqsyabandiyah: dinisbatkan kepada Syaikh Ahmad Khatib Sambas(1802-1872 M.)
 35. Tarekat Haqqâniyah an-Naqsyabandiyah: yang dinisbatkan kepada Syaikh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani

Berdasarkan rujukan kitab: Mausu’ah as-Shufiyah, halaman: 264-270, Jâmi’ al-Ushûl fi al-Auliyâ’, halaman: 2-3, Risalah al-Qusyairiyah, A’lâm as-Shûfiyah, Thabaqât as-Shûfiyah, Thabaqât al-Kubrâ, an-Nafahât al-Qudsiyah, al-Munqabah al-Auliyâ’, Thabaqât al-Qâdhi al-Zakariyah, Thabaqât al-Masyayikh.

Sumber: Alif.ID

Sabilus Salikin

Mulai Perjalanan

Mulai perjalanan ruhani dalam bimbingan Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Sayyidi Syaikh Ahmad Farki al-Khalidi qs.

Buku Lain

Rekomendasi

Di sejumlah pesantren salafiyah, buku ini (Tanwir al-Qulub) biasanya dipelajari bersamaan dengan kitab-kitab fikih. Yang sedikit membedakan, kitab ini ditulis oleh seorang pelaku tarekat sekaligus mursyid dari tarekat Naqsyabandiyah.

Sabilus Salikin

Sabilus Salikin atau Jalan Para Salik ini disusun oleh santri-santri KH. Munawir Kertosono Nganjuk dan KH. Sholeh Bahruddin Sengonagung Purwosari Pasuruan.
All articles loaded
No more articles to load

Sabilus Salikin

Sabilus Salikin atau Jalan Para Salik ini disusun oleh santri-santri KH. Munawir Kertosono Nganjuk dan KH. Sholeh Bahruddin Sengonagung Purwosari Pasuruan.
All articles loaded
No more articles to load

Tingkatan Alam Menurut Para Sufi

“Tingkatan Alam Menurut Para Sufi” فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى فَقَعُوا لَهُۥ سٰجِدِينَ “Maka…

Islam, Iman dan Ihsan

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى…

Hidup Ini Terlalu Singkat

Postingan yg indah dari Bunda Amanah: Bismillahirrahmanirrahim. “Hidup ini Terlalu Singkat” Oleh: Siti Amanah Hidup…
All articles loaded
No more articles to load

Mengenal Yang Mulia Ayahanda Guru

Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin al-Khalidi qs.

Silsilah Kemursyidan

Dokumentasi

Download Capita Selecta

Isra' Mi'raj (Rajab)

26 Jan - 05 Feb

Ramadhan

30 Mar - 09 Apr

Hari Guru & Idul Adha

20 Jun - 30 Jun

Muharam

27 Jul - 06 Ags

Maulid Nabi

28 Sep - 08 Okt

Rutin

30 Nov - 10 Des

All articles loaded
No more articles to load
All articles loaded
No more articles to load
All articles loaded
No more articles to load

Kontak Person

Mulai perjalanan ruhani dalam bimbingan Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Sayyidi Syaikh Ahmad Farki al-Khalidi qs.

Abangda Teguh

Kediri, Jawa Timur

Abangda Tomas

Pangkalan Bun 

Abangda Vici

Kediri, Jawa Timur

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
Email
Print

Daftar Isi