Masalah 27

162 Masalah Sufistik (Masalah 27):

Syaikh Abdullah Basa’id al-Amudi ra. bertanya: “Tentang ucapan al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali ra. yg tertulis di dalam bab Syukur dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin: ‘Sesungguhnya para malaikat yg terdekat lebih banyak bersyukur kepada Allah Ta’ala daripada para Nabi.” Dalam tulisan tersebut, seolah-olah al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali ra. menilai para malaikat lebih mulia daripada para Nabi. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini?”

al-Allamah al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ra. menjawab: “Ketahuilah bahwa ucapan seperti itu adalah ucapan sebagian ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dan al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali ra. juga berpendapat seperti itu, meskipun ada beberapa ulama yg menentang pendapat itu.

Menurutku, pendapat al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali ra. itu hanya menilai dari segi tertentu, namun aku tidak akan mengomentarinya, sebab masalah mana yg lebih utama, hanya Allah Ta’ala yg mengetahui. Sebaiknya kita serahkan penilaiannya kepada Allah Ta’ala, sebagaimana yg disepakati oleh sebagian besar Ahlussunnah wal Jama’ah, termasuk juga al-Imam Hujjatul Islam al-Ghazali ra. dalam berbagai keterangannya di tempat lain.

Mulai perjalanan Tasawuf Anda sekarang.

Dengan panduan Guru Sufi (Murysid) di atas Jalan (Tarekat) Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

PENGENALAN

KONTAK PERSON

Abangda Teguh
Baitul Fatih, Sidoarjo

Abangda Fariz
Baitul Malik, Depok

Mulai perjalanan Tasawuf Anda sekarang.

Dengan panduan Guru Sufi (Murysid) di atas Jalan (Tarekat) Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

PENGENALAN

KONTAK PERSON

Abangda Teguh
Baitul Fatih, Sidoarjo

Abangda Fariz
Baitul Malik, Depok